Ecological Mind - Strengthening the Immune System

Through Activation of the DNA Alignment
For all the family in 32 languages

חיזוק המערכת החיסונית                                  באמצעות הפעלת מערך ה- DNA

     תהליך חיזוק המערכת החיסונית בשני הרבדים – הפיזי והאתרי

1.    היכנסו לתוך מצב מדיטטיבי, דמיינו עצמכם בתוך קריסטל ענק חלול המקיף את כל גופכם. ראו את צבעי הקריסטל וחושו את קירותיו הנעימים הרכים דמויי הג'לי.

2.    הביטו פנימה אל  תוך גופכם, וחפשו את סליל ה-DNA אשר לכם. לחלקכם יש יותר מסליל אחד מלא. הביטו בו, בצבעים השונים אשר מרכיבים אותו, בצורתו הספירלית ביופיו הבוהק.

3.    תנו הוראה ברורה לסליל ה-DNA לפעול לחיזוק המערכת החיסונית אשר לכם. זוהי הדרך שלכם לתת פקודת תכנות ממש למנגנון זה. ראו כיצד הפקודה עוברת בתוך סליל הDNA - ראו את הפעלת הצבעים השונים בתוך הסליל.

4.    הוסיפו כוונה ברורה להתגוננות נגד כל גורם עוין אשר מאיים לתקוף את גופינו ונפשכם – חיידקים, וירוסים, מחלות, תסמונות וכל שאר המזיקים.

5.    ראו כיצד סליל ה-DNA מתחיל לסוב סביב צירו ולמגנט לתוכו את כדוריות הדם הלבנות אשר לכם. הכדוריות הלבנות נכנסות פנימה – מוכפלות, משולשות ומרובעות ויוצאות בכמות רבה יותר מחלקו התחתון של הסליל ישירות אל תוך מחזור הדם אשר לכם.

6.    ראו כיצד הכדוריות מתחילו להתפשט דרך מחזור הדם בכל גופכם, מכף רגל ועד ראש – צבא שלם של כדוריות דם לבנות המוכנות לכל קרב אשר יבוא עליהן. 

 

 


בצעו תהליך זה יום יום במשך שבוע. ובכל זמן שתרגישו שהמערכת נחלשת בצעו זאת שוב. הפיצו תהליך זה, בצורת דמיון מודרך לקרובים אליכם: לילדיכם, הוריכם, בני זוגכם וכל מי שקרוב אליכם. יש חשיבות עליונה להתחיל את התהליך כעת ולהכין הגוף לעומד לבוא.

השלב הבא, הינו ביצוע הגנה על הגוף האתרי אשר לכם. אנו מבצעים זאת ע"י הטענת ההילה אשר לכם, סגירת חורים והעלאת קשת הצבעים אשר בה.

ראו עצמכם בתוך הקריסטל ומקודקודו העליון יורדת קרן בצבע אדום ומקיפה את גופכם כמו ביצה, מטעינה את ההילה ומאזנת את צבעה. ואז חיזרו על התהליך עם הצבעים הבאים:  

 

 

 

 

·         כתום

·         צהוב

·         ורוד

·         ירוק

·         כחול

·         סגול

·         לבן זהוב

 

ראו כיצד כל שכבה יוצרת הגנה נוספת סביב גופכם, ובכך לא תאפשר כניסה של גורמים עוינים למרחבכם. ההילה צריכה להיות סגורה לחלוטין, כל פירצה או חור יאפשרו למחלות להיכנס.

לסיום ראו רשת קריסטלית אשר מקיפה את כולכם. רשת הגנה אנרגטית אשר יודעת לסנן את הלא רצוי ולא לאפשר לו להיכנס אליכם.

הועבר בעזרתה של גלית בר-יוסף.

 

תהליך חיזוק המערכת החיסונית בשני הרבדים – הפיזי והאתרי:

1.    היכנסו לתוך מצב מדיטטיבי, דמיינו עצמכם בתוך קריסטל ענק חלול המקיף את כל גופכם. ראו את צבעי הקריסטל וחושו את קירותיו הנעימים הרכים דמויי הג'לי.

2.    הביטו פנימה אל  תוך גופכם, וחפשו את סליל ה-DNA אשר לכם. לחלקכם יש יותר מסליל אחד מלא. הביטו בו, בצבעים השונים אשר מרכיבים אותו, בצורתו הספירלית ביופיו הבוהק.

3.    תנו הוראה ברורה לסליל ה-DNA לפעול לחיזוק המערכת החיסונית אשר לכם. זוהי הדרך שלכם לתת פקודת תכנות ממש למנגנון זה. ראו כיצד הפקודה עוברת בתוך סליל ה-     DNA  ראו את הפעלת הצבעים השונים בתוך הסליל.

4.    הוסיפו כוונה ברורה להתגוננות נגד כל גורם עוין אשר מאיים לתקוף את גופינו ונפשכם – חיידקים, וירוסים, מחלות, תסמונות וכל שאר המזיקים.

5.    ראו כיצד סליל ה-DNA מתחיל לסוב סביב צירו ולמגנט לתוכו את כדוריות הדם הלבנות אשר לכם. הכדוריות הלבנות נכנסות פנימה – מוכפלות, משולשות ומרובעות ויוצאות בכמות רבה יותר מחלקו התחתון של הסליל ישירות אל תוך מחזור הדם אשר לכם.

6.    ראו כיצד הכדוריות מתחילו להתפשט דרך מחזור הדם בכל גופכם, מכף רגל ועד ראשצבא שלם של כדוריות דם לבנות המוכנות לכל קרב אשר יבוא עליהן.

                              

בצעו תהליך זה יום יום במשך שבוע. ובכל זמן שתרגישו שהמערכת נחלשת בצעו זאת שוב. הפיצו תהליך זה, בצורת דמיון מודרך לקרובים אליכם: לילדיכם, הוריכם, בני זוגכם וכל מי שקרוב אליכם. יש חשיבות עליונה להתחיל את התהליך כעת ולהכין הגוף לעומד לבוא.

 אחת הדרכים היכולות לשמש לכם למדד על מצב המערכת החיסונית אשר לכם, הינו מצב הלשון אשר לכם. לשון לבנה, מעידה על מערכת חיסון ירודה, ככל שהמערכת חזקה יותר הלשון תהייה ורדרדה יותר.

השלב הבא, הינו ביצוע הגנה על הגוף האתרי אשר לכם. אנו מבצעים זאת ע"י הטענת ההילה אשר לכם, סגירת חורים והעלאת קשת הצבעים אשר בה.

ראו עצמכם בתוך הקריסטל ומקודקודו העליון יורדת קרן בצבע אדום ומקיפה את גופכם כמו ביצה, מטעינה את ההילה ומאזנת את צבעה. ואז חיזרו על התהליך עם הצבעים הבאים:  

·         אדום

·         כתום תפוז

·         צהוב של שמש

·         ורוד
ירוק

·         כחול של ים עמוק

·         סגול

·         לבן זהוב

ראו כיצד כל שכבה יוצרת הגנה נוספת סביב גופכם, ובכך לא תאפשר כניסה של גורמים עוינים למרחבכם. ההילה צריכה להיות סגורה לחלוטין, כל פירצה או חור יאפשרו למחלות להיכנס.

לסיום ראו רשת קריסטלית אשר מקיפה את כולכם. רשת הגנה אנרגטית אשר יודעת לסנן את הלא רצוי ולא לאפשר לו להיכנס אליכם.

                               

   להורדת הנוסח בעברית בקובץ WORD או PDF

 אנא גשו לאמצע השורה התחתונה ל-

DOCUMENTS בלינק:

http://ecologicalmind.webs.com/apps/documents/

   Please upload a Word documonet or a PDF document of the         meditation in Hebrew from  - Documents

   Channeled by Galit Bar-Yosef

    תוקשר ע"י גלית בר-יוסף