Ecological Mind - Strengthening the Immune System

Through Activation of the DNA Alignment
For all the family in 32 languages

Подсилване на Имунната Система чрез

Активиране на ДНК Подредба

Бихме искали да поговорим с вас за едно много важно познание, което е начин за подсилване на вашата имунна система. В това време и тази ера, е много важно, че ние всички работим за постигането на тази цел.

На път сме да преживеем много различни видове атаки, които ще подложат на изпитание нашето физическо тяло, от които не всички човешки същества ще са способни да оцелеят. Това е част от естествен процес на филтриране, който съществува във вселената.  

Процесът на промените в тази ера е започнал вече и някои души ще изберат ще преминат през тях извън физическото си тяло – „изкачвайки се“, бивайки подложени на точния процес на развитие за да се завърнат в новата ера, когато вече са подобрени. Не бива да се страхувате, или да допускате страх вътре в себе си. Това е едно време на голямо вълнение и радост – идват прекрасни, нови времена.

За да сме способни, тези които ще изберем да останем в телата си, да преминем през тези времена, трябва да действаме в посока за подсилване на това тяло. Физическо тяло, което ще бъде готово и силно, ще знае как да се справи с неясните времена, за да оцелее.

Съществуват много видове методи за подсилване на имунната подредба. Ние, разбира се, говорим за енергийно подсилване. Всеки от вас е поканен да избере своя собствен начин. Хомеопатията има много преимущества и също може да помогне, но не е достатъчна. Трябва да прибавите подсилващ материал за своето етерно тяло. Етерното тяло е едно от телата, които обграждат вашето биологично тяло, и неговата задача е да филтрира външни елементи вътрешно. Колкото по-силен е механизма – толкова по-силна е защитата!

                                       

Процесът на подсилване на имунната  подредба – Физическото измерение

1.            Навлезте в медитативно състояние. Представете си, че се намирате във вътрешността на огромен кристал, който обгражда тялото ви. Представете си цветовете на кристала, усетете стените му около себе си.

2.            Погледнете вътре в тялото си и намерете своята ДНК верига. Наблюдавайте я, вижте цветовете й и нейната блестяща спираловидна форма.

3.            Изпратете ясна команда до своята ДНК верига да действа за подсилване на имунната ви система. Това е вашия начин да давате „програмираща команда“ на този механизъм. Представете си как тази команда се движи във вътрешността на ДНК веригата и си представете цветовете функциониращи вътре в нея.

4.            Прибавете чисто намерение за самозащита срещу всякакви възможни обекти, които биха могли да атакуват вашето тяло или душа: бактерии, вируси, болести и всякакви други видове вредители.

5.            Представете си как ДНК веригата се завърта около оста си и магнетизира белите кръвни клетки. Белите кръвни клетки влизат вътре, удвоявайки и утроявайки се, и милиони от тях излизат през долната част на вашата ДНК верига, право в вашето кръвообращение.

6.            Представете си как белите кръвни клетки се разпространяват в тялото ви чрез кръвообращението, от главата до пръстите на краката – цяла армия от бели кръвни клетки, които са готови за „битка“.

 

                                           

 

Повтаряйте този процес всеки ден в продължение на една седмица и всеки път когато почувствате, че организма ви отслабва. Кажете на колкото се може повече хора за тази медитация. Много е важно този процес да се започне сега, за да подготви тялото за всичко,което може да се случи в следващ момент.

 

                                                  Следваща стъпка:

 Процесът за подсилване на имунната подредба - защита за етерното тяло

Извършваме този процес за зареждане, затваряне на отворите и осветяване на цветовете

в аурата си.

Представете си, че отново сте във вътрешността на един кристал. Червен лъч се спуска от горната част на кристала. Червеният лъч се движи в тялото ви, зареждайки аурата и балансирайки цветовете й. Сега направете същото с всички останали цветове на аурата:

 

             Червено

             Оранжево

             Жълто

             Розово и зелено

             Синьо - индиго

             Лилаво

             Златисто бяло

 

Представете си как всеки слой създава по още една защита на вашето тяло. Това предотвратява влизането на враждебни обекти във вашето пространство. Аурата би трябвало да бъде абсолютно затворена, за да се избегне навлизането на каквато и да е болест в тялото.

И най-накрая – представете си мрежа от кристали, която обгражда тялото ви. Това е енергийна защитна мрежа, която знае как да филтрира нежелани същности и да им попречи да влезнат вътре във вас.

Скъпи приятелю, ще преживеем едно много специално време на преход. Имаш правилните инструменти да преминеш и да помогнеш на своите близки по най-добрия възможен начин. Моля,не се страхувай и не действай със страх, а със силата на вътрешното познание вътре в теб.

 

Текст:  Г-жа Галит Бар-Йосеф                                              

Превод: Г-жа КрасиМира ВълкаНова

Translation: KrasiMira ValkaNova